Bod č.44.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1785/33 k.ú. Valcha

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o vydržení)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP ze dne 3.4.2015)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP ze dne 12.11.2014)
Příloha č.4 (stanovisko MO Plzeň 3 k vydržení)
Příloha č.5 (potvrzení existence stavby oplocení-MO Plzeň 3)
Příloha č.6 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.7 (usnesení č. 345/12 RMO Plzeň 3) (*)
Příloha č.8 (usnesení č. 308/14 RMO Plzeň 3)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 51 ze dne 21. a 25.5.2015)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP z jednání dne 28.4.2015) (*)
Příloha č.11 (fotodokumentace)
Příloha č.12 (geometrický plán)
Příloha č.13 (územní plán)
Příloha č.14 (letecký snímek)
Příloha č.15 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.16 (usnesení RMP č. 764 ze dne 25.6.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:451 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX