Bod č.45.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1285/36 k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (zákres vedení kabelu veř.osvětlení)
Příloha č.4 (sdělení o nezasahování kabelu VO do pozemku)
Příloha č.5 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP z jednání dne 23.6.2015)
Příloha č.7 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 866 ze dne 13.8.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:452 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX