Bod č.32.:

OPM+KPM/1 - Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2015

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 894 ze dne 13. 8. 2015)
Příloha č.2 (Vyhlášení Dotačního programu pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2015)
Příloha č.3 (Důvodové zprávy)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KPM (2. 7. 2015))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:438 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX