Bod č.71.:

MAJ/13 - Zrušení usnesení ZMP č. 375/2015 na uzavření smlouvy budoucí darovací a nahrazení novým usnesením na uzavření smlouvy budoucí kupní na převod TDI v rámci stavby „Polyfunkční dům pro seniory“ – T.G., a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Podmínky a ustanovení do SoSB kupní na TDI – součást usnesení)
Příloha č.2 (žádosti investora)
Příloha č.3 (dopis MAJ investorovi)
Příloha č.4 (původní důvodová zpráva)
Příloha č.5 (stanovisko ORP)
Příloha č.6 (usn. RMO Plzeň 2)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 679/2015)
Příloha č.8 (usn. ZMP č. 375/2015)
Příloha č.9 (snímky map)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 847/13.8.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:478 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX