Bod č.74.:

MAJ/16 - Konečné majetkoprávní vypořádání v rámci stavby „Bytový dům, Divadelní ul., Plzeň“ – investor Terra Estates, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (st. ORP + rozsah přebírané TDI)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 594/2010 (SoBS))
Příloha č.4 (usn. ZMP č. 146/2014)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky map)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 850/13.8.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:481 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX