Bod č.72.:

MAJ/14 - Uzavření konečných smluv v souvislosti se stavbou Bytový dům Křimice, Žitná ul., 27 + 4 bj., investor Křimická stavební s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. ZMP č. 435/2015) (*)
Příloha č.2 (žádost investora)
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky map)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 849/13. 8. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:479 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX