Bod č.65.:

MAJ/7 - Uzavření směnné smlouvy pro stavbu chodníku v Malesicích s dvěmi fyzickými osobami.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření MO Plzeň 9)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (žádost o směnu)
Příloha č.4 (přehled záborů)
Příloha č.5 (záborový elaborát)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.10 (usnesení RMP) (*)
Předloženo na stůl č.1 (Aktualizovaný NU - doplněn vývěs) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:472 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX