Bod č.11.:

NámK/1 - Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a návrh na volbu nového člena

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - Rezignační dopis Ing. Pavla Rödla ze dne 10. 8. 2015)
Příloha č.2 (č. 2 - Usnesení RMP č. 207 ze dne 19. 2. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:417 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX