Bod č.12.:

NámK/2 - Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a návrh na volbu nového člena

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - Rezignační dopis Marcely Světlíkové ze dne 17. 8. 2015)
Příloha č.2 (č. 2 - Usnesení RMP č. 208 ze dne 19. 2. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:418 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX