Bod č.13.:

NámK/3 - Změny v personálním obsazení dozorčí rady společnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - Žádost politického hnutí Občané patrioti)
Příloha č.2 (č. 2 - Usnesení ZMP č. 15 ze dne 29. 1. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:419 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX