Bod č.66.:

MAJ/8 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro stavbu chodníku v Malesicích s fyzickou osobou.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost a vyjádření MO Plzeň 9)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (přehled záborů)
Příloha č.4 (záborový elaborát)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:473 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX