Bod č.60.:

MAJ/2 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro VPS D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci” a VPS Z 25 „Park se sportovním zařízením v Červeném Hrádku u Plzně“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost a usnesení MO Plzeň 4)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (informace o stavbě)
Příloha č.4 (situace s vyznačením trv. záborů)
Příloha č.5 (mapy KN)
Příloha č.6 (KNM) (*)
Příloha č.7 (RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:467 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX