Bod č.75.:

MAJ/17 - Majetkoprávní vypořádání stavby diskontní prodejny na Chmelnicích se spol. InterCora, spol. s r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost + vyčíslení nákladů)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 202/2013)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.9 (usnesení RMP ze dne 13. 8. 2015)
Předloženo na stůl č.1 (Aktualizovaný NU - doplněn vývěs) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:482 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX