Bod č.59.:

MAJ/1 - Převod staveb komunikací - ul. Karlovarská, ul. Studentská s ŘSD ČR a zrušení usnesení ZMP č. 475/2004.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 475/2004)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 367/2015, usnesení RMP č. 676/2015)
Příloha č.4 (zákres předmětu převodu)
Příloha č.5 (modré mapy se zákresem)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 857/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:466 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX