Bod č.41.:

RadM/4 - Výkup nově vzniklého pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Bolevec – ČR, Hasičský záchranný sbor PK.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dříve přijatá usnesení)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (záborový elaborát - grafická část)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:448 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX