Bod č.63.:

MAJ/5 - Výkup nemovité věci – pozemku parc.č. 447/69 v k.ú. Bolevec pro stavbu „Rekonstrukce ulice Pod Stráží“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Odboru investic MMP)
Příloha č.2 (doplnění žádosti Odboru investic MMP)
Příloha č.3 (výřez ze záborového elaborátu)
Příloha č.4 (mapy)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:470 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX