Bod č.14.:

ŘEÚ/2 - Rozpočtové opatření v návaznosti na analýzu plnění rozpočtu města k 30. 6. 2015 a vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu města za r. 2015

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (RO - návrh usnesení)
Důvodová zpráva (RO - důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Souhrnné rozpočtové opatření (schvalované v gesci ZMP))
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Aktuální)
Příloha č.2 (Souhrnné rozpočtové opatření (schvalované v gesci ZMP) včetně popisu)
Příloha č.3 (Aktualizovaný jmenovitý seznam investičních akcí OI)
Příloha č.4 (Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investičních akcí ostatních správců rozpočtu MMP)
Příloha č.5 (Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investičních akcí ostatních správců rozpočtu MMP)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 430 ze dne 16. 4. 2015)
Příloha č.7 (usn. RMP č. 901 ze dne 25. 8. 2015)
Příloha č.8 (Souhrnné rozpočtové opatření schválené usn. RMP č. 901 ze dne 25. 8. 2015)
Příloha č.9 (Usnesení FV ZMP 6/2015)
Předloženo na stůl č.1 (Dílčí změna přílohy č. 1)
Předloženo na stůl č.2 (usn. RMO2 č. 142 ze dne 26. 8. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:420 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX