Bod č.69.:

MAJ/11 - Výkup pozemku parc.č. 882/3 v k.ú. Křimice pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dříve přijatá usnesení)
Příloha č.2 (žádost vlastníka)
Příloha č.3 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.4 (záborový elaborát - grafická část)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (zápis z jednání KNM ze dne 18.8.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:476 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX