Bod č.50.:

PROP/4 - Konečné vypořádání pozemku p.č. 1981/195 v k.ú. Litice u Plzně formou prodeje

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost )
Příloha č.2 (Historie)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Územní plán)
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.6 (Orientační a turistická mapa)
Příloha č.7 (Majetek města)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 861/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:457 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX