Bod č.54.:

PROP/8 - Prodej pozemku parc.č. 937/10, k.ú. Bručná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádosti včetně vyjádření o.s. Kočka mezi lidmi)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko komise RMO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 766/15 k výpůjčce)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 761 ze dne 25. 6. 2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:461 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX