Bod č.47.:

PROP/1 - Prodej nemovité věci na adrese Hlavanova 12 v Plzni.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost BYT MMP)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko RMO Plzeň 2 - Slovany )
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP ze dne 13. 8. 2015)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:454 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX