Bod č.24.:

TN/1 - Ukončení smlouvy o dílo na realizaci staveb „Archiv Světovar“ a „4x4 Cultural Factory Světovar“ se spol. BAK stavební společnost, a.s., jakožto bývalým účastníkem zhotovitele „Sdružením Světovar“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č.1 Návrh dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 2013/004781 se společností BAK stavební společnost, a.s.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:430 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX