Bod č.29.:

OŠMT/1 - Rozpočtové opatření pro MO na zajištění zkušebního prodloužení provozní doby v MŠ

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:435 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX