Bod č.7.:

ÚKEP/2 - Dodatky č. 34 a 35 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace uzavřené dne 23. ledna 1996 mezi statut. městem Plzní a společností Vodárna Plzeň, a.s.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Návrh dod. č. 34 ke sml. o nájmu, provoz. a údržbě veř. vodovodu a kanalizace ze dne 23. ledna 1996)
Příloha č.2
Příloha č.3 (Předchozí stanovisko Ministerstva financí ČR k návrhu dod. č. 34)
Příloha č.4 (Předchozí stanovisko Ministerstva financí ČR k návrhu dod. č. 35)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:413 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX