Bod č.52.:

PROP/6 - Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 3028/1 a p.č. 3028/2, oba v k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost pana Duchka )
Příloha č.2 (Sdělení pana Duchka a mž. Chládkových)
Příloha č.3 (Stanoviska ORP MMP)
Příloha č.4 (Stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.5 (Doporučení KNM RMP ze dne 5. 11. 2013) (*)
Příloha č.6 (Doporučení KNM RMP ze dne 28. 4. 2015) (*)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Územní plán)
Příloha č.9 (Letecký snímek)
Příloha č.10 (Orientační mapa)
Příloha č.11 (Geometrický plán)
Příloha č.12 (Majetek města)
Příloha č.13 (Usnesení RMP č. 863/2015) (*)
Příloha č.14 (Námitka k záměru prodeje OS PRSKINK)
Příloha č.15 (Stanovisko ORP MMP k námitce)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:459 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX