Bod č.27.:

OSS/2 - Realizační plán na rok 2016

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Realizační plán pro rok 2016)
Příloha č.2 (8. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008 - 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:433 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX