Bod č.55.:

PROP/9 - Prodej části pozemku p.č. 383 k.ú. Černice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost PMDP a.s. o majetkoprávní řešení )
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP )
Příloha č.3 (Stanovisko MO Plzeň 8 – Černice )
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Územní plán)
Příloha č.7 (Letecký snímek)
Příloha č.8 (Orientační mapa)
Příloha č.9 (Geometrický plán )
Příloha č.10 (Majetek města)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 910 ze dne 25. 8. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:462 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX