Bod č.25.:

KŘTÚ/1 - Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitele technického úřadu MMP k 30. 6. 2015

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha "A" ZL SITMP k 30. 6. 2015)
Příloha č.2 (Příloha "A" ZL ÚKRMP k 30. 6. 2015)
Příloha č.3 (Příloha "A" a "B" ZL SVSMP k 30.6.2015)
Příloha č.4 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:431 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX