Bod č.49.:

PROP/3 - Prodeje volné nebytové jednotky č. 1925/16 na adrese Francouzská tř. č. or. 17 v Plzni.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost )
Příloha č.2 (Usnesení RMO P2 - Slovany č. 78 ze dne 15. 4. 2015)
Příloha č.3 (Přehled přímých prodejů volných nebytových jednotek)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 237/2004)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 447/2010)
Příloha č.6 (Doporučení KNM RMP ze dne 23. 6. 2015) (*)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Orientační mapa)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 860/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:456 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX