Bod č.11.:

TAJ/3 - Hospodaření KD Šeříková

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:51 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX