Bod č.8.:

TAJ/2 - Novela Statutu města

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha1(vyhláška))
Příloha č.2 (Příloha2(odůvodnění MO2))
Příloha č.3 (Příloha3(revize))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:48 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX