Bod č.83.:

NámN/1 - Dopis pí Dagmar Pechové, Plaská 19, ohledně Plzeňské karty

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1
Informativní zpráva č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX