Bod č.43.:

RadM/6 - Dalšího postupu ohledně objektu Klatovská 19

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 119/2015)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 906/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:450 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX