Bod č.2.:

PRIM/1 - Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 18. 6. 2015 - 2. 9. 2015 (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (*)
Příloha č.2 (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:408 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX