Bod č.6.:

EAP/1 - Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2015

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (RO č. 7/2015)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO č. 7/2015 - tabulka)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:46 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX