Bod č.17.:

EAP/2 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:54 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX