Bod č.75a.:

RadM/7 - Uzavření budoucích smluvních vztahů a prodeje pozemků společnosti AW Přeštice s.r.o., pro stavbu Bydlení „Na Hůrce“ – Radčice.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky a ustanovení budoucích smluv - součást usnesení)
Příloha č.2 (aktualizovaná žádost AW Přeštice s.r.o.)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ č.j. MMP/113778a/14 včetně příloh)
Příloha č.4 (situace stavby)
Příloha č.5 (mapy KN - prodej městských pozemků)
Příloha č.6 (mapy KN - I. a II. etapa stavby)
Příloha č.7 (vyjádření ÚMO Plzeň 7)
Příloha č.8 (vizualizace stavby)
Příloha č.9 (zápis KNM RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:483 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX