Bod č.9.:

MAI/1 - Postoupení žádosti „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni“, podané na nadaci Proměny – grantová výzva 2014, grantový program PARKY do 3. kola hodnocení

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smluvní rámec grant. projektu)
Příloha č.2 (Základní podmínky)
Příloha č.3 (Vyjádření správců sítí)
Příloha č.4 (Rozpis financování dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2015

7. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 22.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX