Bod č.17.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 6. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zápis č. 4 z jednání Osadního výboru v Plzni-Valcha)
Příloha č.2 (zápis č. 5 z jednání Osadního výboru v Plzni-Radobyčicích)
Příloha č.3 (dopis členům zastupitelstev o možnostech regulace hazardu obecními vyhláškami)
Příloha č.4 (plnění rozpočtu roku 2015 MO 3 k 30.6.2015)
Příloha č.5 (zpráva Odboru DŽP na úseku odpadového hospodářství)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:67 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX