Bod č.4.:

EK/1 - 13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí dotace pro příspěvkovou organizaci města Plzně

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí dotace pro příspěvkovou organizaci města Plzně)
Důvodová zpráva (13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí dotace pro příspěvkovou organizaci města Plzně)
Příloha č.1 (RO 13/2015)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO 3 č. 48 z 22. 6. 2015) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:54 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX