Bod č.3.:

ST/2 - Návrhu novely Statutu města Plzně

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhláška Statutárního m. Plzně)
Příloha č.2 (Návrh stanoviska MO 3 k navrhované novele Statutu města)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:53 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX