Bod č.6.:

EK/3 - 15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 70. MŠ Plzeň, Waltrova 26, p. o.

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z FŽP MP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 70. MŠ Plzeň, Waltrova 26, p. o.)
Důvodová zpráva (15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z FŽP MP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 70. MŠ Plzeň, Waltrova 26, p. o.)
Příloha č.1 (RO 15/2015)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 306 ze dne 18. 6. 2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:56 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX