Bod č.8.:

EK/5 - 17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 v rámci rozpočtu Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 v rámci rozpočtu ODŽP ÚMO Plzeň 3)
Důvodová zpráva (17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 v rámci rozpočtu ODŽP ÚMO Plzeň 3)
Příloha č.1 (RO 17/2015)
Příloha č.2 (Žádost o provedení rozpočtového opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:58 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX