Bod č.10.:

EK/7 - 19.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP za účelem úhrady vozidla Škoda Superb RZ 5P0 6831

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (19. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP za účelem úhrady vozidla Škoda Superb RZ 5P0 6831)
Důvodová zpráva (19. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP za účelem úhrady vozidla Škoda Superb RZ 5P0 6831)
Příloha č.1 (RO 19/2015)
Příloha č.2 (Žádost o provedení RO)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:60 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX