Bod č.12.:

EK/9 - 21. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - zapojení prostředků Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem výkupu pozemků parc. č. 1227/6, 1227/12, 1227/13, k. ú. Valcha a na uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (21. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015)
Důvodová zpráva (21. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015)
Příloha č.1 (RO 21/2015)
Příloha č.2 (dopis MMP/200988/15)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:62 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX