Bod č.15.:

EK/12 - 24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí dotace na úhradu výdajů na sociálně-právní ochranu dětí (OSPOD)

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí dotace na úhradu výdajů na sociálně-právní ochranu dětí (OSPOD))
Důvodová zpráva (24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí dotace na úhradu výdajů na sociálně-právní ochranu dětí (OSPOD))
Příloha č.1 (RO 24/2015)
Příloha č.2 (Návrh usnesení ZMP + rozhodnutí MPSV)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:65 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 14.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX