Bod č.6.:

MSM1/1 - Zpráva o činnosti 1.místostarostky MO Plzeň 1

(předkladatel:PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:126 rok:2015

40. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 16.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX