Bod č.10.:

RMO1/2 - Vyřízení písemné interpelace členky Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Usnesení č. 287 RMO Plzeň 1)
Příloha č.2 (vyřízení písemné interpelace)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:130 rok:2015

40. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 16.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX