Bod č.11.:

RMO1/3 - Návrh Dohody o užívání osobního automobilu pro pracovní a soukromé účely pro Mgr. Miroslava Brabce, starostu MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh dohody)
Důvodová zpráva (Návrh dohody)
Příloha (Návrh dohidy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:131 rok:2015

40. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 16.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX