Bod č.13.:

RMO1/5 - Blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 na zajištění projektové dokumentace a realizace Proměny vnitrobloku Krašovská

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:133 rok:2015

40. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 16.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX